Chăm sóc khách hàng

Bảo trì theo quy tắc là một quy trình tích cực liên quan đến kỹ thuật viên của chúng tôi và khách hàng.

Mỗi lần thực hiện bảo trì, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tập trung vào xem xét tình trạng thiết bị của khách hàng theo từng phần cụ thể. Các phản hồi từ phía kỹ thuật viên sau mỗi lần bảo trì giúp bộ phận quản lý của chúng tôi cũng như khách hàng chủ động đưa ra những hành động cụ thể.

Cuối cùng, việc hợp tác này đảm bảo sự an toàn cho hành khách và độ tin cậy của các thiết bị.

Tin Liên Quan