Dịch vụ

TEAMService – Dịch vụ tin cậy của khách hàng

TEAMService – Dịch vụ tin cậy của khách hàng

Hệ thống thang máy và thang cuốn là bộ phận trung tâm của tòa nhà của khách hàng, do vậy hoạt động an toàn và tin cậy là yếu tố thiết yếu. TEAMService đưa ra phương pháp tiếp cận toàn diện nhất cho ngành thang máy nhằm giúp hành khách di chuyển an toàn và tin cậy. Quy trình, hệ thống và đội ngũ kỹ thuật viên tận...Đọc Thêm

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch

Bất kỳ chương trình bảo trì hiệu quả nào cũng cần phải thực hiện một cách có hệ thống. Việc lập kế hoạch bảo trì theo quy tắc giúp các kỹ thuật viên có được danh sách các hạng mục công việc cần thực hiện một cách đầy đủ để thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập. Mỗi lần thực hiện bảo trì, kỹ...Đọc Thêm

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Bảo trì theo quy tắc là một quy trình tích cực liên quan đến kỹ thuật viên của chúng tôi và khách hàng. Mỗi lần thực hiện bảo trì, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tập trung vào xem xét tình trạng thiết bị của khách hàng theo từng phần cụ thể. Các phản hồi từ phía kỹ thuật viên sau mỗi lần bảo trì giúp bộ...Đọc Thêm

Chế độ bảo trì, bảo dưỡng thang máy

Chế độ bảo trì, bảo dưỡng thang máy

I. Bảo trì Khi hết thời gian bảo hành hai bên sẽ bàn bạc ký kết hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy cho thời gian tiếp theo. II. Các công đoạn tiến hành 1. Sẵn sàng đội ngũ kỹ thuật, thiết bị dụng cụ cho khâu lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì… 2. Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra phương...Đọc Thêm